972 214 537  |  fusellas@fusellas.com

D.FUSELLAS, S.L, és una empresa de serveis ubicada a la ciutat de Girona, que inicia la seva activitat laboral el mes de Maig de 1984 sota la direcció de la Sra. Dolors Fusellas. Es dedica a l’assessorament, distribució i venta a l’Estètica professional i als terapeutes manuals, oferint també la nostra formació dual professional en cursos i seminaris de tres camps diferents com son; l’Estètica i la Bellesa, Tècniques de Massatge i Teràpies Manuals, i Teràpies Alternatives,  des de l’Octubre de 1990.

Oferim les millors marques de l’estètica professional, per satisfer les teves necessitats com a professional i a l’hora també les dels teus clients. T’oferim tota la nostra experiència i assessorament professional necessària per poder posar en marxa el teu propi negoci d’Estètica i Bellesa o el teu centre de Tècniques de Massatge i Teràpies Alternatives. Si parlem de la nostra àrea de formació de la que soms pioners a les nostres contrades, oferim una gran varietat de cursos amb l’objectiu de formar-te tècnicament i pràcticament  el més professionalment possible, comptant amb l’experiència i dedicació dels nostres professors/es, avalats per els alumnes que hem format al llarg d’aquests 25 anys.

L' E S C O L A
                      O r í g e n s. Octubre 1990, amplia els seus serveis amb l’apartat de formació,  oferint la possibilitat, a tothom, professional o neòfit del massatge, de formar-se professionalment en Tècniques de Massatge.

       
  P r e s e n tActualment és una escola d’iniciació i especialització professional de referència a les nostres contrades, que compte amb tot un seguit de cursos formatius presencials i duals (teòrics-pràctics), que s’organitzen amb diferents periodicitats i de diferents camps com; Tècniques de Massatge i Teràpies Manuals - Estètica i Bellesa - Teràpies Alternatives

                 
O b j e c t i uL’objectiu de l’escola, sempre ha estat, és i serà, oferir la millor formació teòrica-pràctica per els nostres alumnes. El nostre objectiu es basa més en la qualitat dels nostres alumnes en acabar el curs, que no en la quantitat d'alumnes per curs.

     
P r o f e s s o r a tDes dels nostres inicis, sempre hem comptat amb la inestimable col.laboració de professors ben qualificats per impartir els nostres cursos. Professionals amb carisma i do de gents, que compten amb una excel·lent formació acadèmica, però que al mateix temps treballen diàriament amb els seus pacients/clients les tècniques i teràpies que imparteixen a la nostra escola, fet que fa que reuneixin coneixements i experiència.

                 
I n s t a l·l a c i o n s. Comptem amb unes instal·lacions àmplies i còmodes, repartides en dos locals, condicionades amb tot el material pedagògic, didàctic i pràctic, necessari per poder realitzar d'una forma exhaustiva la formació dels nostres alumnes.

         
A c r e d i t a c i óA la finalització del curs, l'alumne/a rebrà un diploma acreditatiu del mateix, havent assistit un mínim del 90% del total de les hores i havent-lo superat satisfactòriament.

B o r s a  d e   t r e b a l l. Disposem, per als nostres alumnes, d'una activa borsa de treball de la qual rebràs informació puntualment de les diferents ofertes d'ocupació que ens envien empreses del sector.

                 
 I n i c i   c u r s o s. Seguint el calendari escolar dels petits de casa, la data d’inici del gruix dels cursos, és la primera setmana d’Octubre. A partir d’aquí i en funció de la durada de cada un d’ells, al seu acabament, es programen altres cursos diferents dels que han començant a l’octubre.

          O f e r t a La nostra oferta formativa per el curs 2017-2018, consta d'un total de 23 cursos repartits entre les tres àrees abans esmantades.