972 214 537  |  fusellas@fusellas.com

Registre empreses

POLÍTICA DE PRIVACITAT
1.- INFORMACIÓ GENERAL SOBRE D.FUSELLAS, S.L
El domini: http://www.fusellas.cat és propietat de D.Fusellas, S.L, amb NIF- B17444977, inscrita el dia 24 de Maig de 1995, en el Registre Mercantil de Girona, volum 810, foli 15, full gi-15593, i és una empresa que es dedica, entre d'altres activitats, a la distribució i comercialització de productes cosmètics i a la formació de professionals o neòfits en cursos d'Estètica i Bellesa, teràpies manuals i alternatives..

El domicili social és:
carrer Pau Casals,4 1r pis 2a porta 17001 Girona (Girona)
Tel. 972 214537
correu electrònic: fusellas@fusellas.com
web: www.fusellas.cat

 
2.- PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS I COMUNICACIONS COMERCIALS.
D.Fusellas, S.L compleix amb la normativa vigent i en particular la relativa a la protecció de dades personals, així com la que regula les comunicacions comercials.
Les dades personals que ens facilitis voluntàriament, en cas que accedeixis a l'espai "CONTACTE" o, seran incorporades al fitxer titularitat de D.Fusellas, S.L, denominat "clients" i podran ser tractats a més de per donar resposta a les consultes que ens puguis plantejar i per informar-te per qualsevol mitjà (inclòs correu electrònic) sobre els nostres productes, novetats, serveis i accions promocionals.
Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició del servei, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant una carta a l'atenció del Departament d'Atenció al client de D.Fusellas, S.L carrer Pau Casals,4 1r pis 2a porta 17001 Girona (Girona) indicant el motiu (LOPD) i especificant nom, cognoms, adreça i telèfon.
Recordar-te que només és possible accedir a l'espai "CONTACTE", si ets major de 14 anys.
Quan accedeixis a la nostra pàgina web, és possible que el sistema emmagatzemi determinada informació al teu ordinador en forma de "cookie" o similar, amb la finalitat de permetre'ns millorar i actualitzar la nostra pàgina web conforme a les teves preferències. En cas que no t'interessi aquesta opció pots accedir a les instruccions del navegador per informar-te sobre com bloquejar aquestes funcions.

 
3.- CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT EN EL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES I EN LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES.
D.Fusellas, S.L tractarà les dades de forma segura i confidencial. En aquest sentit, us informem que han estat adoptades totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat i confidencialitat dels mateixos, tal com exigeix el RD 994/1999 ".

4.- AVÍS LEGAL SOBRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
La totalitat del contingut d'aquest lloc web; textes, imatges, il·lustracions, combinacions de colors, so, fitxers, logotips, animacions, vídeos o qualsevol altre element, la seva estructura, disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts i materials, així com els programes d'ordinador i aplicacions informàtiques necessaris per al funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i / o industrial, titularitat de D.Fusellas, S.L o dels seus llicenciats, que tot usuari ha de respectar sempre.
En particular, però sense limitar la generalitat de l'obligació de l'usuari abans expressada, queden prohibides la reproducció, transformació, emmagatzematge, distribució i comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web. Qualsevol d'aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si mitja la corresponent autorització expressa i per escrit de D.Fusellas, S.L i, en cas que aquesta es concedeixi, haurà sempre fer referència a la titularitat de D.Fusellas, S.L dels indicats drets de propietat intel·lectual o industrial.

 
5.-CONDICIONS D'ÚS DELS SERVEIS I CONTINGUTS.
Tot usuari que accedeixi a la nostra web haurà de fer un ús adequat dels serveis i continguts d'acord amb la filosofia de la Web i sota els principis de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent.
Aquesta Web conté materials preparats per D.Fusellas, S.L, amb fins únicament informatius. L'usuari ha de tenir en compte que amb l'avanç, innovació, investigació i modificació contínua existent, així com la posada al mercat de nous productes, aquests materials poden no reflectir la informació més recent. En aquest sentit, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. De la mateixa manera, qualsevol dels serveis que en cada moment es puguin estar prestant a la web podrà ser suprimit, actualitzat o modificat.
Els materials continguts en aquest web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutiu d'assessorament o d'una altra naturalesa. L'accés a aquests materials i continguts no pretén constituir ni implica cap relació entre professional i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre D.Fusellas, S.L i l'usuari de la web. Per això l'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en la web, sense recórrer amb caràcter previ a l'assessorament del professional o especialista corresponent.
Els enllaços o links que conté aquesta web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals D.Fusellas, S.L no exerceix cap control.
D.Fusellas, S.L, no es responsabilitza ni directament ni de manera subsidiària dels continguts o de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc tampoc implica que D.Fusellas, S.L recomani o aprovi els seus continguts.
La creació de vincles d'hipertext amb la Web de D.Fusellas, S.L requerirà l'autorització prèvia i per escrit d'aquesta.
D.Fusellas, S.L declina tota responsabilitat que pugui derivar-se del contingut, publicitat, productes o serveis que estan disponibles a webs enllaçades amb la de D.Fusellas, S.L.

 
6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
D.Fusellas, S.L no ofereix garanties pel que fa al funcionament del Portal o a la informació, contingut, programari i materials, inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. D.Fusellas, S.L no garanteix l'absència de virus i no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'Usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar del mal funcionament del mateix.