972 214 537 - 635 714 222 + WA   |  fusellas@fusellas.com - fusellas.escola@gmail.com

La fitoteràpia (del grec fyton, ‘planta’, ‘vegetal’ y therapeia, ‘teràpia’). La fitoteràpia està estretament relacionada amb la botànica. La Fitoteràpia estudia la utilització de les plantes medicinals i el seus derivats amb la finalitat terapèutica, ja sigui per prevenir, per alleujar o per curar certes dolències.

Objectius del curs: Es coneixerà l’ús i les propietats terapèutiques de les herbes medicinals més utilitzades en el camp de la medicina natural. Es desenvoluparan, de manera personalitzada, prescripcions de plantes medicinals per a tractar diferents trastorns i/o desequilibris a nivell fisiològic i orgànic. 
*Historia de la fitoteràpia.
*Glossari de fitoteràpia i conceptes bàsics.
*Formes galèniques, formes d’administració i preparació dels productes fitoterapics.
*Classificació dels principis actius de les plantes medicinals.
*Principis de tractaments i regles de prescripció.

Dirigit a: Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin ampliar la seva competència i els seus coneixements per a poder treballar amb eines complementàries en el camp de la salut i el benestar personal: terapeutes, terapeutes manuals, esteticistes, etc.

Inici proper curs:
divendres 1 de Febrer 2019
Dia del curs: divendres-matí
Horari: 9h - 13h
Durada: 12 divendres (48 h.) Febrer a Abril 2019
Requisit per accedir al curs: cap
Professora: Victoria del Pozo
Diploma: diploma acreditatiu

Demana més informació Inscripció