972 214 537  |  fusellas@fusellas.com

L’osteopatia és a la vegada un art, una ciència i una teràpia,  la finalitat de la qual, partint d’un escoltament i enfocament global, es restaurar en la persona les mobilitats tissulars i l’equilibri funcional estimulant les seves forces auto-curatives naturals. 
El que caracteritza l’estat de la salut d’un organisme humà és l’equilibri entre tots els elements que componen la seva estructura i tots els que componen les seves funcions.
Un dels principis bàsics de l’Osteopatia és que la primera manifestació de la vida és el moviment. Un dels seus objectius essencials és doncs, restaurar les mobilitats necessàries a la vida de la persona per restablir els equilibris pertorbats en tots els plans funcionals del cos humà.

Objectius del curs:
Adquirir conceptes d’anatomia, fisiologia, patologia i biomecànica de l’aparell locomotor.
Aprendre a valorar, des del punt de vista osteopàtic, les diferents parts de l’aparell locomotor.
Saber relacionar les diferents estructures de l’aparell locomotor amb la resta del cos.
Aprendre a normalitzar amb diferents tècniques les disfuncions osteopàtiques de l’aparell locomotor.

Dirigit a: Tots/es aquells/es professionals que volen ampliar els seus coneixements en quant a tècniques i maniobres especifiques de l’aparell locomotor.

Inici proper curs: Octubre 2018
Dies del curs : Dimecres
Horari: 9h-13h 
Durada: 1r any; 9 mesos (144 h.aprox.) Octubre 2018 a Juny 2019
              2n any; 9 mesos (144 h.aprox.) Octubre 2019 a Juny 2020

Requisit per accedir al curs: Quiromassatge i Quiromassatge Nivell Superior (terapèutic) o Diplomat en Fisioteràpia.
Professor
Professorat de l'escola.
Diploma: Diploma acreditatiu.

 

Demana més informació Inscripció