972 214 537 - 635 714 222 + WA   |  fusellas@fusellas.com - fusellas.escola@gmail.com
SALS DE SCHÛSSLER
És un mètode terapèutic que va desenvolupar el Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler, que s'inclou dins de les teràpies naturals pels seus beneficis terapèutics, igual que per la seva manca en efectes secundaris o possibles interaccions amb altres medicaments i / o remeis.
Es tracta d'una teràpia biològica i bioquímica, que té com a  finalitat el restablir i millorar les funcions fisiològiques del nostre organisme.
Constitueixen 12 sals minerals, que s'administren de forma diluïda i dinamitzada, i que es troben presents en les nostres cèl·lules, sang i teixits.
Programa:- Tema 1. Història i bioquímica del Dr. Schüssler.- Tema 2. Conceptes i principis bàsics de les Biosals.- Tema 3. Preparació, formes de presentació i prescripció de les biosals.- Tema 4. Les biosals i la relació amb els teixits.- Tema 5. Característiques terapèutiques de les biosals o detall de les 12 biosals, amb les seves principals característiques, accions i indicacions terapèutiques.- Tema 6. Les constitucions de les 12 biosals i diagnòstic facial.- Tema 7. Aplicació de les biosals en trastorns de salut:    o recomanacions prèvies al tractament.         o trastorns per sistemes i afeccions.- Tema 8. Casos pràctics:        o realització de diversos casos pràctics, per acabar d'integrar i comprendre els coneixements adquirits en la formació. 
OLIGOTERÀPIA
La oligoteràpia és l'estudi i aplicació dels diferents oligoelements (minerals que es troben en dosis diluïdes i dinamitzades), per optimitzar les funcions orgàniques.
El seu ús resulta innocu, igual que les biosals, sense possibles interaccions i és apte per a tot tipus de persona, edat i estat.
Objectiu:* Conèixer conceptes bàsics dels oligoelements.* Conèixer les síndromes reaccionals i les seves característiques.* Conèixer els diferents oligoelements i les seves característiques, accions i funcions catalítiques.* Conèixer les activitats preventives i de tractament amb els oligoelements, mitjançant casos pràctics i històries clíniques, indicant la seva prescripció i possible precaució.
Programa:
- Tema 1. Què són els oligoelements.
- Tema 2. Origen i història de la oligoteràpia.
- Tema 3. Funcions dels oligoelements en l'organisme humà.
- Tema 4. Com integrem els oligoelements en l’organisme.
- Tema 5. De la salut a la malaltia.
- Tema 6. Síndromes reaccionals.
- Tema 7. Anamnesi.
- Tema 8. Estudi dels oligoelements.
- Tema 9. Estats fisiològics particulars, etapes de la vida.
- Tema 10. Prescripció dels oligoelements.
- Tema 11. Aplicació per sistemes i afeccions.
- Tema 12. Casos pràctics.

Inici proper curs: Pendent de programació

Dies del curs : 
Horari: 
Durada: 
Requisits per accedir al curs: Cap
Professora: Victoria del Pozo
Diploma: Diploma acreditatiu
Demana més informació Inscripció