972 214 537 - 635 714 222 + WA   |  fusellas@fusellas.com - fusellas.escola@gmail.com

D.FUSELLAS, S.L, empresa de serveis ubicada a la ciutat de Girona, inicia la seva activitat laboral el mes de Maig de 1984 sota la direcció de la Sra. Dolors Fusellas. Es dedica a l’assessorament, distribució i venta a l’Estètica professional i als terapeutes manuals, oferint també la nostra formació dual professional (teòrica i pràctica), en cursos i seminaris dels sectors com; l’Estètica i la Bellesa, Tècniques de Massatge i Teràpies Manuals, Wellness Massage i les Teràpies Alternatives,  des de l’Octubre de 1990.

Oferim les millors marques de l’estètica professional, per satisfer les teves necessitats com a professional i a l’hora també les dels teus clients. T’oferim tota la nostra experiència i assessorament professional necessària per poder posar en marxa el teu propi negoci d’Estètica i Bellesa o el teu centre de Tècniques de Massatge i Teràpies Alternatives. Si parlem de la nostra àrea de formació de la que soms pioners a les nostres contrades, oferim una gran varietat de cursos amb l’objectiu de formar-te tècnicament i pràcticament  el més professionalment possible, comptant amb l’experiència i dedicació dels nostres professors/es, avalats per els alumnes que hem format al llarg d’aquests 30 anys.

                                     L' E S C O L A

                      O r í g e n s. Octubre 1990, amplia els seus serveis amb l’apartat de formació,  oferint la possibilitat, a tothom, professional o neòfit del massatge, de formar-se professionalment en Tècniques de Massatge.

       
  P r e s e n tActualment és una escola d’iniciació i especialització professional de referència a les nostres contrades, que compte amb tot un seguit de cursos formatius presencials i duals (teòrics-pràctics), que s’organitzen amb diferents periodicitats i de diferents camps com; Tècniques de Massatge i Teràpies Manuals - Estètica i Bellesa - Wellness Massage i Teràpies Alternatives

                 
O b j e c t i uL’objectiu de l’escola, sempre ha estat, és i serà, oferir la millor formació per els nostres alumnes. El nostre objectiu es basa en la qualitat formativa dels nostres alumnes en acabar el curs, que no en la quantitat d'alumnes per curs.

     
P r o f e s s o r a tDes dels nostres inicis, sempre hem comptat amb la inestimable col.laboració de professors/es ben qualificats per impartir els nostres cursos. Professionals amb carisma i do de gents, que compten amb una excel·lent formació acadèmica, però que al mateix temps treballen diàriament amb els seus pacients/clients les tècniques i teràpies que imparteixen a la nostra escola, fet que fa que reuneixin coneixements i experiència.

                 
I n s t a l·l a c i o n s. Comptem amb unes instal·lacions àmplies i còmodes, repartides en dos locals, condicionades amb tot el material pedagògic, didàctic i pràctic, necessari per poder realitzar d'una forma exhaustiva la formació dels nostres alumnes.

         
A c r e d i t a c i óA la finalització del curs, l'alumne/a rebrà un diploma acreditatiu del mateix, havent assistit un mínim del 90% del total de les hores i havent-lo superat satisfactòriament.

B o r s a  d e   t r e b a l l. Disposem, per als nostres alumnes, d'una activa borsa de treball de la qual reben puntualment informació de les ofertes d'ocupació que ens envien empreses del sector.

                   I n i c i   c u r s o s. Seguint el calendari escolar dels petits de casa, la data d’inici del gruix dels cursos, és la primera quinzena d’Octubre. A partir d’aquí i en funció de la durada de cada un d’ells, al seu acabament, es programen altres cursos diferents dels que han començant a l’octubre.

          O f e r t a La nostra oferta formativa, consta d'un total de 26 cursos repartits entre les àrees abans esmantades.