972 214 537 - 635 714 222 + WA   |  fusellas@fusellas.com - fusellas.escola@gmail.com

 Des d'un punt de vista etimològic el terme "quiromassatge" procedeix de la unió de la veu grega "χείρ, χειρός" o sigui "quiros" mans, amb la veu "" "pastar o prémer amb suavitat". Així que literalment significa 'massatge amb les mans' o 'massatge manual' i s'usa per diferenciar-ho dels massatges que fan servir aparells elèctrics o instruments mecànics.La intensitat, rapidesa i freqüència, així com  l’elecció de les maniobres mes apropiades, vindran determinades pel criteri del massatgista i la sensibilitat del pacient.

El nostre objectiu. Seguint el nostre efectiu pla d’estudis, l’objectiu es formar professionalment a l’alumne/a, tècnicament i teòricament, i així assolir gradualment i amb facilitat els objectius marcats a l’inici del curs.

Que estudiaràs? En el curs de Quiromassatge estudiaràs: anatomia i fisiologia del sistemes muscular i ossi, indicacions i contraindicacions, efectes mecànics del massatge, dolències del sistema múscul-esquelètic, higiene i ètica professional.

Que aprendràs? Aprendràs a explorar l’aparell locomotor, quirogimnasia, maniobres bàsiques, pràctiques de les manipulacions, protocols de tractaments professionals,  tècniques i aplicació de les maniobres segons topografia, etiologia o patologia.

Qui et formarà? Els nostres professors, formats i preparats a nivell teòrictècnic com pràctic, compten amb una llarga experiència docent, contrastada i avalada per els nostres antics alumnes, en la formació de quiromassatgistes.

Cal algun tipus de requisit o formació prèvia per accedir a aquest curs? No, no cal cap tipus de formació ni requisit per accedir-hi, només has de tenir més de 16 anys.

Em donen algun material ? En l’import de la inscripció, va inclòs:
-  Uniforme professional de pràctiques: pantaló i samarreta tècnica blanca
​-  Llibre d’anatomia
-  Temari del curs
-  Carpeta d’anelles, folis i bolígraf
-  Crema de massatge ½ Kg

Quina és la situació legal del massatgista i quines sortides laborals tinc ?  Les dos últimes dècades, s’ha notat un important augment progressiu de la demanda de professionals qualificats en Tècniques de Massatge i Teràpies Manuals en general. A l’acabar el curs i obtenir el diploma, se t’obriran les portes del mercat laboral. La primera opció es ser el teu propi cap (autònom), la segona és entrar a treballar per compte aliena (SS) en un centre de massatges, centre de recuperació, SPA d’hotel, balneari, centre d’Estètica, etc.
Si bé el Quiromassatge és una activitat professional, a Espanya no està considerada una professió sanitària segons l’actual Llei 44/2003 d’Ordenació de les Professions Sanitàries. Però, aquesta activitat si compta amb el reconeixement de la “Agencia Tributaria” del Ministerio de Hacienda, que està recollit en el Reial Decret 1175/1990, de 28 de setembre, Epígraf 839 per a massatgistes.

Quina acreditació rebré en acabar el curs ? A la finalització del curs, un cop superats satisfactòriament els requisits del mateix i com a garantia dels coneixements adquirits, l’alumne/a rep el diploma professional que l’acrediten com a Quiromassatgista, al igual que un certificat on consta el contingut dels estudis realitzats, així com la nota final teòrica i practica.
ACLARIMENT: al no haver existit mai, ni actualment, cap regulació oficial d'àmbit local, autonòmic o estatal, referent a la formació en els cursos de Tècniques de Massatge i Teràpies Manuals, entre ells el curs de Quiromassatge, l'únic document que poden expedir les escoles privades a la finalització del curs, és un diploma acreditatiu, sense validesa acadèmica.

Objectius del curs: Aprenentatge de les diferents maniobres, les seves funcions específiques i aplicació d’aquestes en els diferents tractaments per zones o tractaments complets. Estudiarem, coneixerem i aprendrem els músculs mes importants del nostre sistema muscular. Durant el curs combinarem els coneixements teòrics amb les practiques per el desenvolupament correcta dels diferents tractaments.

Dirigit a: A aquelles persones, majors de 16 anys, que volen iniciar-se en el mon de les tècniques de massatge manual, i que tenen molt de interès en aprendre les maniobres i protocols establerts del Quiromassatge. Aquesta tècnica de massatge manual, pot aplicar-se per una millora de les dolències musculars, estètic i esportiu.

Inici proper curs: OCTUBRE 2019
19 d'Octubre dissabte-matí de 9:30h-13:30h
Data màxima d'inscripció: 19 d'Octubre
Durada: 9 mesos  i ½ (150 h.aprox.) Octubre 2019 a ½ Juliol 2020
Convocatòries: cinc a l'any (quatre a l'Octubre i una al Febrer)
Requisits per accedir al curs: cap
Roba de pràctiques: inclòs en l'import de la inscripció al curs
Models per a pràctiques: no
Professors: Neus Mató ó Manel Moreno H.
Diploma: diploma acreditatiu  i certificat d'estudis
Mínim d'alumnes: 6
*** PLACES LIMITADES ***

Inici proper curso: 
FEBRER 2020
7 de Febrer divendres-tarda de 16h-20h
Data màxima d'inscripció: 24 de Gener
Durada: 9 mesos  i ½ (150 h.aprox.) Febrer a ½ Desembre 2020, excepte l'Agost.
Convocatòries: cinc a l'any (quatre a l'Octubre i una al Febrer)
Requisits per accedir al curs: cap
Roba de pràctiques: inclòs en l'import de la inscripció al curs
Models per a pràctiques: no
Professors: Neus Mató H.
Diploma: diploma acreditatiu  i certificat d'estudis
Mínim d'alumnes: 6
*** PLACES LIMITADES ***

 

Demana més informació Inscripció