972 214 537  |  fusellas@fusellas.com

Avui dia, és ben sabut que el factor alimentació està present en la etiopatologia de moltes malalties. És per això, que es vol donar a conèixer com utilitzar l’alimentació amb una finalitat terapèutica i aprendre a desenvolupar una dieta equilibrada, variada i suficient per obtenir un estat nutricional òptim, que ens acompanyi en les diferents etapes de la nostra trajectòria vital.

Objectius del curs: Es pretén dur a terme una orientació dietètica encaminada a corregir els més que possibles errors alimentaris, causants de molts dels desequilibris orgànics, que es pateixen en la societat actual.

     Dietètica i Nutrició Terapèutica (4 mesos):
     *Explicarem l’Antropologia de l’alimentació.
     *Quins son els conceptes bàsics de: alimentació, nutrició, dietètica, dietoteràpia, digestió,
      absorció i metabolisme dels nutrients.
     *Els Principis de la bioquímica: glúcids, lípids, proteïnes, vitamines, minerals, aigua, fibra
     *Additius alimentaris, aliments genèticament modificats i biològics.
     *La importància de l’alimentació en la salut.
     *Pautes per elaborar dietes equilibrades des d’un criteri naturopàtic.
     *Introducció al coneixement dels programes dietètics des d’un criteri naturopàtic.

     Dietoteràpia & Fitoteràpia (4 mesos):
     
*Història de la fitoteràpia.
     *Glossari de fitoteràpia i conceptes bàsics.
     *Formes galèniques, formes d’administració i preparació dels productes fitoteràpics.
     *Classificació dels principis actius de les plantes medicinals.
     *Principis de tractaments i regles de prescripció.
      
*Abordatge terapèutic:
       - Pautes dietètiques específiques en diferents tipus de malalties, agudes, subagudes o 
          cròniques.
       - Plantes medicinals i suplements dietètics adequats en diferents tipus de malalties,
         agudes, subagudes o cròniques.

Dirigit a: Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin reeducar els seus hàbits alimentaris amb la intenció de millorar i preservar la seva salut.
Per descomptat, també a tots els professionals de diferents àmbits, com a eina complementaria per a qualsevol tractament, assegurant una optimització dels resultats.


El/la alumne/a, ha d'escollir entre una de les dos opcions de dies:

Inici proper curs: dimarts 9 d'Octubre 2018
Dies del curs: Dimarts.
Horari: 9h-13h 
Durada: 9 mesos (144 h.aprox.) Octubre 2018 a Juny 2019.
Requisit per accedir al curs: Cap.
Professora: Cristina Huici.
Diploma: Diploma acreditatiu.


Inici proper curs: dijous 4 d'Octubre 2018
Dies del curs: Dijous.
Horari: 15h-19h 
Durada: 10 mesos (160 h.aprox.) Octubre 2018 a Juliol 2019.
Requisit per accedir al curs: Cap.
Professora: Victoria del Pozo.
Diploma: Diploma acreditatiu.

Demana més informació Inscripció