972 214 537 - 635 714 222 + WA   |  fusellas@fusellas.com - fusellas.escola@gmail.com

El Curs Higiènic Sanitari és de caràcter obligatori per a tots els aplicadors de Tatuatge, Micropigmentació / Microblading / Piercing i altres tècniques decoratives corporals, a excepció de les persones que ja tenen el títol amb anterioritat (i no es troba caducat) o que estiguin en possessió de la titulació superior en estètica obtinguda en un Institut dEducació Secundària (IES), la titulació de llicenciat en medicina o farmàcia.
El Curs higiènic Sanitari de l'Escola de la escuela del Tatuaje (Madrid) es troba totalment homologat per a TOT el territori nacional ja que compta amb la resolució administrativa de Sanitat CTMP-17/M, per la qual cosa el podràs fer servir a qualsevol Comunitat Autònoma d'Espanya, a més és homologable a qualsevol país de la Unió Europea.
Aquest títol permet a l'aplicador realitzar les seves tasques d'una manera segura tant per al client com per al treballador mateix, garantint així uns mínims de qualitat i salubritat en els seus treballs. Quan obtenim aquesta titulació tan sols ens falta tenir la cartilla de vacunació en regla i l'assegurança de responsabilitat civil, per poder estar en condicions de treballar en qualsevol estudi de Tatuatge, Micropigmentació o Piercing.

TEMARI
-. Règim de responsabilitat civil: nocions bàsiques.
-. Primers auxilis: nocions bàsiques.
-. Residus: Concepte, tipologia i gestió.
-. Marc legal: Normativa daplicació dels establiments de Tatuatge i/o Piercing.
-. Microbiologia bàsica: concepte d'infecció. Tipus de microorganismes.
-. Desinfecció i asèpsia: Conceptes bàsics.
-. Malalties de transmissió hemàtica: Hepatitis, Sida, Tètans, altres.
-. Mai farem un tatuatge.
-. Condicions higienicosanitàries dels establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
-. Pràctiques higièniques dels aplicadors daquestes tècniques.
-. Prevenció, protecció i esterilització.
-. Mètodes de desinfecció i esterilització.
-. Pell i mucoses: Anatomia i fisiologia bàsica de la pell i mucoses. Malalties de la pell.
-. Nocions bàsiques i mesures preventives en la realització de Tatuatge i Micropigmentació. Mètodes d'eliminació.
-. Riscos derivats daquestes pràctiques. Cures especials.
-. Estris i materials dús en la realització de Tatuatge i Micropigmentació.
-. Higiene dels utensilis i utilització adequada dels mateixos.


IMPORTANT !!!
PER FER LA TEVA INSCRIPCIÓ AL CURS I PODER RESERVAR-TE LA PLAÇA, TENS QUE FER AMB UN MÍNIM DE 15 DIES D'ANTELACIÓ A LA DATA PREVISTA D'INICI (sempre que quedin places disponibles):


LA INSCRIPCIÓ, i la pots fer:
- Presencialment a l’escola.
- Online, a través del formulari que trobaràs en qualsevol dels nostres cursos, emplena'l amb les teves dades personals i envia.

EL PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ, i el pots fer:
- En efectiu o targeta de crèdit, personalment a l’escola.
- Per transferència bancaria al compte del BBVA: ES17 0182 2770 9702 0171 8377, indicant sobre tot el nom de l’alumne/a.


PROPER CURS:  DESEMBRE 2023
DATA MÀXIMA INSCRIPCIÓ:  DIJOUS 9 NOVEMBRE (preferentment).

DATA D'INICI:  DIJOUS 16 NOVEMBRE   
DIA DE L'EXAMEN:  Dissabte 16 de desembre
HORARI DEL DIA DE L'EXAMEN:  10h-13h.
FORMACIÓ:  46h online i 3h presencials (examen). La modalitat online és de caràcter semi presencial, per la qual cosa podràs estudiar-ho còmodament des de qualsevol lloc, el dia i en l'horari que millor et vagi per poder cursar-ho.

CONVOCATÒRIES:  2-3 a l'any.
REQUISITS PER ACCEDIR AL CURS:  Cap.
IDIOMA DEL CURS:  Castellà.
MÍNIM D'ALUMNES:  6
MÀXIM D'ALUMNES:  16 
PROFESSORAT:  Escuela del tatuaje (Madrid).
DIPLOMA:  Es lliurarà a l'alumne/a el Diploma Homologat després d'haver superat el curs, el qual acredita la possessió dels coneixements tecnicosanitaris per a l'exercici professional de Tècniques decoratives corporals, tatuador, micropigmentador i anellador a qualsevol comunitat d'Espanya.

*** PLACES LIMITADES ***

Demana més informació Inscripció